آرشیو برچسب های: ٔ

Trigger Fly: نسل جدید کاپوی محبوب دانلوپ

دانلوپ در سال ۱۹۹۵ و احتمالاً با الهام از کاپوهای معروف Quick-Change شرکت کایزر، یکی...