۱۸,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
ناموجود
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان

پیک گیتار

پیک گیتار، گونه‌ای از مضراب‌ها است که بین دو انگشت قرار می‌گیرد و از اوایل قرن بیستم، برای نواختن گیتارهای الکتریک، آکوستیک و بیس مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیک، عمدتاً مثلثی‌شکل است و یک سمت آن، از دو سمت دیگر انحنای کمتری دارد. این وسیله، می‌تواند از مواد گوناگونی چون پلاستیک، چوب، فلز، سنگ یا … ساخته شود، اما اکثر پیک‌ها از جنس پلاستیک هستند. به‌جز جنس پیک، عوامل دیگری چون ضخامت (گِیج)، سختی و اندازه نیز در صدا و حس پیک گیتار اثرگذار است و نوازنده باید در هنگام خرید پیک به آنها توجه کند. یک گونه‌ی متداول دیگر از پیک‌ گیتار نیز وجود دارد که مانند یک حلقه، دور انگشت قرار می‌گیرد؛ به این نوع از پیک‌، پیک‌ انگشتی گفته می‌شود. از مهم‌ترین شرکت‌های تولیدکننده‌ی پیک گیتار، می‌توان به دانلوپ، فندر، ارنی بال، داداریو و گرویتی پیکز اشاره کرد.