۱۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۸۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
ناموجود
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۱۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

لوازم استودیویی

لوازم استودیویی، همان‌طور که روشن است، به مجموعه‌ای از تجهیزات مختلف گفته می‌شود که برای استودیو و کاربران حرفه‌ای طراحی شده است. این لوازم می‌توانند از موارد کوچکی چون سیم و پایه میکروفون تا موارد مهم‌تر و گران‌قیمت‌تری چون میکروفون و کارت صدا را شامل شوند.

طبیعتاً هر کاربری، بنا بر نیازها و بودجه‌اش، لوازم استودیوی خود را انتخاب می‌کند. اگر شما در آغاز راه هستید و قصد دارید یک استودیوی کوچک با بودجه نه‌چندان زیاد راه‌اندازی کنید، می‌توانید با تهیه‌ی موارد ضروری چون کارت صدا و نرم‌افزار، اسپیکر یا هدفون مانیتورینگ، میکروفون و چند عدد کابل، کار خود را آغاز کنید و رفته‌رفته و با گسترش کار، به خرید تجهیزات دیگر و تکمیل استودیویتان اقدام نمایید.