-5%
۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
-6%
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
-10%
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
-13%
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
-9%
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
-6%
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
-6%
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
-6%
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
-7%
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
-16%
۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
-7%
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
-18%
۱۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
-7%
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
-13%
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
-31%
۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
-5%
۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان
-9%
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
-9%
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
-16%
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
-11%
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان

لوازم استودیویی

لوازم استودیویی، همان‌طور که روشن است، به مجموعه‌ای از تجهیزات مختلف گفته می‌شود که برای استودیو و کاربران حرفه‌ای طراحی شده است. این لوازم می‌توانند از موارد کوچکی چون سیم و پایه میکروفون تا موارد مهم‌تر و گران‌قیمت‌تری چون میکروفون و کارت صدا را شامل شوند.

طبیعتاً هر کاربری، بنا بر نیازها و بودجه‌اش، لوازم استودیوی خود را انتخاب می‌کند. اگر شما در آغاز راه هستید و قصد دارید یک استودیوی کوچک با بودجه نه‌چندان زیاد راه‌اندازی کنید، می‌توانید با تهیه‌ی موارد ضروری چون کارت صدا و نرم‌افزار، اسپیکر یا هدفون مانیتورینگ، میکروفون و چند عدد کابل، کار خود را آغاز کنید و رفته‌رفته و با گسترش کار، به خرید تجهیزات دیگر و تکمیل استودیویتان اقدام نمایید.