در انبار موجود نمی باشد
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۲۸۵,۰۰۰ تومان
۳۲۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۳۶۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۶۴۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۶۴۰,۰۰۰ تومان
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۲۳۵,۰۰۰ تومان
۲۳۵,۰۰۰ تومان
۲۸۵,۰۰۰ تومان
۲۸۵,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵۹۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۵۷۵,۰۰۰ تومان
۶۳۵,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
۳۸۵,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳۷۰,۰۰۰ تومان
۶۴۵,۰۰۰ تومان

لوازم جانبی گیتار

لوازم جانبی گیتار، همچون هر ساز دیگری، بسیار گسترده و متنوع است. این لوازم، از قطعات ساز مانند پیکاپ و سیم تا ابزارهای کاربردی مانند کیف، استرپ، پیک، استند و ... را شامل می‌شود و شناخت هر یک از آنها می‌تواند به بهبود تجربه‌ی نوازندگی یا نگه‌داری بهتر از ساز کمک شایانی نماید. به‌طور مثال، لوازمی چون کاپو یا استرپ، با وجود اینکه در نگاه اول چندان مهم به نظر نمی‌رسند و قیمت چندان زیادی هم ندارند، می‌توانند تأثیری شگرف بر نوازندگی فرد بگذارند. برخی از این وسایل و لوازم جانبی، به یکی از انواع گیتار مربوط می‌شوند و به‌طور مثال، تنها برای گیتار الکتریک طراحی شده‌اند؛ اما بسیاری از آنها، برای تمام گونه‌های گیتار، از گیتار آکوستیک گرفته تا الکتریک و بیس، قابل استفاده هستند.