۹۰,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱۹۸,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۲۶۰,۰۰۰ تومان
۲۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
-20%
۳۹۰,۰۰۰ تومان
-9%
۷۲۰,۰۰۰ تومان
-8%
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
-13%
در انبار موجود نمی باشد
۴۹۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۸۰,۰۰۰ تومان
-12%
در انبار موجود نمی باشد
۲۲۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۷۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۲۹۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

تمیز کننده

یکی از مهم‌ترین مواردی که توسط بسیاری از نوازندگان گیتار نادیده انگاشته می‌شود، نگه‌داری و تمیز کردن اصولی ساز است. آلودگی‌‌هایی چون چربی و عرق دست، گردوغبار و ...، نه‌تنها از لحاظ ظاهری بر ساز تأثیر می‌گذارد، بلکه از لحاظ عملکرد نیز تأثیرات منفی در پی دارند. بسیاری از کاربران، برای کاهش هزینه‌، از مواد غیر تخصصی یا غیر استاندارد استفاده می‌کنند و در نهایت، به ساز آسیب‌های جدی و غیر قابل جبران می‌زنند. برای جلوگیری از این آسیب‌ها، شرکت‌های معتبری چون دانلوپ، ارنی بال و فندر، با شناخت نیازهای گیتار، ابزارهایی چون محلول تمیزکننده، پولیش، دستمال و … را تولید می‌کنند. این ابزارها قیمت چندانی ندارند و نوازندگان می‌توانند با استفاده از آنها، به بهترین نحو از ساز ارزشمند خود مراقبت کنند.