۲۴۰,۰۰۰ تومان
۳۴۰,۰۰۰ تومان
۳۴۵,۰۰۰ تومان
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۵,۰۰۰ تومان
۳۹۵,۰۰۰ تومان
۵۲۰,۰۰۰ تومان
۸۶۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۳۴۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
ناموجود
۲۹۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
۱۲۵,۰۰۰ تومان
-13%
ناموجود
۴۹۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۱۸۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
۴۹۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
۹۸,۰۰۰ تومان
ناموجود
۹۰,۰۰۰ تومان

تمیز کننده

یکی از مهم‌ترین مواردی که توسط بسیاری از نوازندگان گیتار نادیده انگاشته می‌شود، نگه‌داری و تمیز کردن اصولی ساز است. آلودگی‌‌هایی چون چربی و عرق دست، گردوغبار و ...، نه‌تنها از لحاظ ظاهری بر ساز تأثیر می‌گذارد، بلکه از لحاظ عملکرد نیز تأثیرات منفی در پی دارند. بسیاری از کاربران، برای کاهش هزینه‌، از مواد غیر تخصصی یا غیر استاندارد استفاده می‌کنند و در نهایت، به ساز آسیب‌های جدی و غیر قابل جبران می‌زنند. برای جلوگیری از این آسیب‌ها، شرکت‌های معتبری چون دانلوپ، ارنی بال و فندر، با شناخت نیازهای گیتار، ابزارهایی چون محلول تمیزکننده، پولیش، دستمال و … را تولید می‌کنند. این ابزارها قیمت چندانی ندارند و نوازندگان می‌توانند با استفاده از آنها، به بهترین نحو از ساز ارزشمند خود مراقبت کنند.