Nux

Nux Boost Core Deluxe

اگر صدای اصلی شما اوردرایو یا دیستورشن است، Boost Core Deluxe به عنوان بهترین دوست در خدمت شما خواهد بود. می‌توانید امپ خود را درایو کنید و با ناب گین Boost Core Deluxe این مقدار درایو را Boost کنید. از اینجا به بعد با استفاده از اکولایزر پدال، میزان bass و treble را تنظیم کنید. این پدال هم به عنوان boost و هم به عنوان EQ یک پدال بسیار مفید و کاربردی است. با توجه به مدار آنالوگ و رفتار ارتقاء دهنده صدایی اش، این پدال حقیقتا بیش از قیمتش ارزش دارد. این پدال را قبل از اوردرایو مورد علاقه خود قرار دهید تا امکانات تُنال اور درایو شما را چند برابر کند.