Nux

Nux Tape Core Deluxe

یک استامپ باکس امروزی که ارائه کننده صدای Tape Echo می‌باشد. NUX Tape Core دارای ۳ هِد است و حاصل ترکیب این سه عدد هِد، هفت delay مختلف می‌باشد. Nux تمام صداهای طبیعی، decay و modulation را توسط فنآوری پیشرفته NUX TS/AC باز تولید کرده است.