Boss

Boss OC-3 Super Octave

  • اولین پدال ارائه‌دهنده افکت Polyphonic Octave
  • مناسب برای گیتار و بیس
  • حالت Drive برای افزودن دیستورشن به صدا
  • افکت Poly Octave قابل تنظیم برای نواختن در یک محدوده نتی مشخص
  • ورودی اختصاصی گیتار بیس