Nux

NUX NRV-2 Oceanic

۰ تومان

Oceanic، با این طراحی مینیمالیستی، از رقبایش کیلومترها فاصله گرفته است. فقط با چرخاندن یک ناب، به کاربر قدرت انتخاب و تغییر پارامترهای بی شماری را می دهد. اجزاء بکار گرفته شده در این پدال، همگی در حد استودیویی می باشند. کارایی این پدال، از آن یک افکت ضروری در مجموعه افکت های شما می سازد.

در انبار موجود نمی‌باشد