آرشیو برچسب های: کوردی

آهنگی کردی با گیتار فندر و سه تار و ساز کوبه‌ای بندیر

آهنگی کردی با گیتار فندر و سه تار و ساز کوبه ای بندیر با نوازندگی...