Nux

NUX Monterey Vibe

NUX Monterey Vibe برای تولید صدای بزرگ و پیچیده راک دهه ۶۰ و ۷۰ ساخته شده است.

این پدال ارائه دهنده منتخبی از Uni-vibe های کلاسیک از جمله Chorus، Rotary-Speaker و Phaser می باشد. Nux مدار ۴ مرحله ای phaser را امروزی تر طراحی کرده (یک pulsating bulb که توسط چهار photo-resistors محاصره شده است) را با یک DSP قدرتمند ۳۲ بیت برای پردازش الگوریتم مخصوص تعویض کرده است. نتیجه آن چه بوده است؟ شبیه سازی بی عیب و نقص از یک پدیده تمام عیار.