Nux

Nux Drive Core Deluxe

مدار همیشه محبوب tube-screamer، حالا با ویژگی های بیشتر و امکانات dial-up مضاعف در دسترس است. Drive Core Deluxe یک overdrive آنالوگ است که برای پاسخگویی به نیاز های اساسی شما، می تواند سیگنال را به ۳ روش مختلف به جریان اندازد. می‌توانید از این پدال به عنوان یک پدال Clean Boost یا یک پدال Overdrive استفاده کنید. یا اینکه می توانید صدای clean را با صدای drive شده ترکیب کنید. ناب Tone شکل نهایی را به تُن شما می دهد و کنترل تعادل بین فرکانس های پایین و بالا را به عهده دارد.

به دلیل قطعی خطوط تلفن منطقه، لطفاً تا روز شنبه (۱۳ آذر) از طریق شماره 09336974859 با ما در تماس باشید.