آرشیو برچسب های: قیمت درامز

برترین تک‌نوازی‌های درامز در تاریخ موسیقی

ساز درامز و نوازنده آن، تولید ریتم اصلی یک قطعه موسیقی را به عهده داشته...