TC Electronic

TC Electronic Flashback Delay

  • پدال دیلِی (delay)
  • ۱۱ نوع دیلِی مختلف
  • قابلیت Audio Tapping برای تعیین تمپوی افکت از طریق استرام کردن
  • لوپر ۴۰ ثانیه‌ای با اُورداب‌ نامحدود و امکان Undo/Redo
  • قابلیت Kill-Dry
  • بای‌پس واقعی (true bypass) برای دست‌یابی به حداکثر شفافیت در زمان خاموش بودن پدال
  • بای‌پس بافر‌شده‌ (buffered bypass) برای جلوگیری از افت فرکانس‌های بالا در زمان استفاده از کابل‌های بلند
  • سازگار با اپلیکیشن Tone Print و نرم‌افزار TonePrint Editor