PRS

PRS SE Mark Tremonti Charcoal Burst

  • گیتار سیگنچر مارک ترمونتی (Mark Tremonti)
  • بدنه از چوب ماهون (Mahogany)
  • تاپ زیبا از ونیر افرای موج‌دار (Flame Maple)
  • دسته‌ از چوب افرا با پروفایل Wide Thin
  • فینگربورد از چوب رُزوود با ۲۲ فرت
  • ترمولو بریج و تیونرهای PRS
  • دو پیکاپ هامباکر Tremonti S
  • دارای گیگ بگ خوش‌ساخت