PRS

PRS SE Custom 24 Floyd Charcoal Burst

  • بدنه از چوب ماهون (Mahogany)
  • تاپ خیره‌کننده از چوب افرای موج‌دار (Flame Maple)
  • دسته از چوب افرا (Maple) با پروفایل Wide Thin
  • فینگربورد از چوب آبنوس با ریدیس ۱۴ اینچ
  • ۲۴ فرت
  • بریج Floyd Rose 1000 Tremolo
  • نات قفل‌شونده
  • دو پیکاپ هامباکر PRS SE 85/15
  • تیونرهای PRS
  • دارای گیگ بگ خوش‌ساخت