Proel

Proel FC510 Wall-Mount Guitar Stand

  • استند دیواری گیتار
  • استفاده از روکش فومی بر روی بخش نگهدارنده ساز
  • مناسب برای بسیاری از گیتارهای الکتریک و آکوستیک