Fender

Fender Multi-Stand (5-Space)

  • استند گیتار و بیس (با ظرفیت پنج ساز)
  • فریم فولادی مقاوم
  • استفاده از پدهای نرم برای جلوگیری از خراشیدگی ساز