ESP

ESP LTD MH-200

۱۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان

  • بدنه‌ از چوب ماهوگانی (Mahogany)
  • دسته‌ از چوب میپل (Maple) با پروفایل Thin-U
  • فینگربورد از چوب جاتوبا (Roasted Jatoba)
  • ۲۴ فرت اکسترا جامبو
  • پیکاپ‌های هامباکر ESP LH-150
  • بریج Floyd Rose Double Locking Tremolo
  • سیم‌های داداریو XL120

در انبار موجود نمی‌باشد

ESP LTD MH-200

در انبار موجود نمی‌باشد