شرکت آمریکایی Schecter (یا Schecter Guitar Research)، در سال ۱۹۷۶ توسط دیوید شکتر بنیان گذاشته شد. کار اولیه‌ این کمپانی، ساخت قطعات مختلف گیتار بود؛ اما در سال ۱۹۷۹، نخستین گیتار الکتریک خود را به بازار عرضه کرد. با وجود اینکه شکتر در دهه‌ ۸۰ موفق به جلب همکاری گیتاریست‌هایی چون اینگوی مالمستین شد، اما در دهه‌ ۹۰ و با تغییر مدیریت و گسترش محصولات این شرکت بود که به یک برند شناخته‌شده بدل شد. از هنرمندانی که از تولیدات شکتر بهره‌ گرفته‌اند می‌توان به مارک نافلر، پیت تاونزند، زک وایلد و جف لومیس اشاره کرد.

۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
-5%
قیمت اصلی ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان است.
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
-5%
قیمت اصلی ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان است.
۳۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
-6%
قیمت اصلی ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۳۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان