شرکت آمریکایی Schecter (یا Schecter Guitar Research)، در سال ۱۹۷۶ توسط دیوید شکتر بنیان گذاشته شد. کار اولیه‌ این کمپانی، ساخت قطعات مختلف گیتار بود؛ اما در سال ۱۹۷۹، نخستین گیتار الکتریک خود را به بازار عرضه کرد. با وجود اینکه شکتر در دهه‌ ۸۰ موفق به جلب همکاری گیتاریست‌هایی چون اینگوی مالمستین شد، اما در دهه‌ ۹۰ و با تغییر مدیریت و گسترش محصولات این شرکت بود که به یک برند شناخته‌شده بدل شد. از هنرمندانی که از تولیدات شکتر بهره‌ گرفته‌اند می‌توان به مارک نافلر، پیت تاونزند، زک وایلد و جف لومیس اشاره کرد.

۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۲۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۲۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۱۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان