شرکت آمریکایی Schecter (یا Schecter Guitar Research)، در سال ۱۹۷۶، توسط دیوید شکتر بنیان گذاشته شد. کار اولیه‌ی این کمپانی، ساخت قطعات مختلف گیتار بود؛ اما در سال ۱۹۷۹، این شرکت نخستین گیتار الکتریک خود را به بازار عرضه کرد. با وجود اینکه شکتر، در دهه‌ی ۸۰، موفق به جلب همکاری گیتاریست‌هایی چون اینگوی مالمستین شد، اما در دهه‌ی ۹۰ و با تغییر مدیریت و گسترش محصولات این شرکت بود که به یک برند شناخته‌شده بدل شد. از هنرمندانی که از تولیدات شکتر بهره‌ گرفته‌اند، می‌توان به مارک نافلر، پیت تاونزند، زک وایلد و جف لومیس اشاره کرد.

۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
-12%
در انبار موجود نمی باشد
۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد