ESP

ESP LTD EC-10 Red

  • بدنه سالید بادی از چوب بَسوود
  • دسته از چوب میپل با پروفایل Thin-U
  • فینگر‌بورد از Engineered Hardwood با ریدیس ۱۳.۷ اینچ
  • ۲۴ فرت اکسترا جامبو
  • بریج Tune-O-Matic
  • دو پیکاپ هامباکر ESP Designed LH-100
  • به همراه گیگ بگ