Cort

Cort X250 BK

  • بدنه‌ی ارگونومیک از چوب مِرانتی
  • دسته‌ از میپل سخت
  • فینگربرد از چوب جاتوبا با ۲۴ فرت و انحنای ۱۵٫۷۵ اینچ
  • دو پیکاپ هامباکر EMG SRO OC1 و یک پیکاپ سینگل کویل Alnico V
  • ترمولو Double-Locking II
  • سیم‌های داداریو