Boss

Boss CS-3 Compression Sustainer

  • پدال compression/sustainer
  • مدار با کیفیت
  • کاهش سیگنال‌های بلندتر صدا و افزایش سیگنال‌های ساکت‌تر صدا برای دست‌یابی به صدایی نرم و یکدست
  • ناب‌‌های Level، Tone، Attack و Sustain برای شکل‌دهی دقیق صدا
  • عملکرد بدون نویز و بی‌صدا