Audient

Audient ID4

  • یک پری امپ کنسول کلاس A
  • کانورترهایی با کارایی فوق العاده
  • یک ورودی مستقل JFET برای ساز
  • دارای حالت ScrollControl
  • مانیتورینگ با تاخیر صفر به همراه میکس و پَن
  • دارای خروجی مانیتورهای اصلی
  • دارای دو خروجی هدفون مستقل با کلاس AB
  • عملکرد مانیتور کنترل
  • قاب تمام فلزی
  • تامین برق از طریق USB