آرشیو برچسب های: گیتار گز دارد

فرت باز یا گز سیم‌ها روی فرت‌ها چیست؟

در این نوشته، می‌خواهم درباره فرت باز (fret buzz) صحبت کنم. برای من که یک...

10 Comments