آرشیو برچسب های: گیتار برای آهنگ سازی

کدام ساز برای آهنگسازی مناسب‌تر است؛ گیتار یا پیانو؟

اگرچه رسم بر این است که از پیانو برای آهنگسازی استفاده شود، اما بسیاری از...