پدال Strymon Riverside

پدال Strymon Riverside یک اوردرایو مالتی استیج است و بنوعی میتوان گفت که بیشتر پدالهای اور درایو را در خود جا داده. بسیار ساده میتوان با این پدال صدای خوب ساخت یا بهتر است بگوییم بسختی میتوان از این پدال صدای بد گرفت.

ناموجود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *