Squier

Squier FSR Classic Vibe ’60s Jazzmaster Black w/ Gold Anodized Pickguard

  • تولید محدود
  • ۱۰۰ درصد طراحی فندر
  • ساخته‌شده با الهام از جزمسترهای دهه ۶۰
  • پیکاپ‌های النیکو Fender-Designed
  • دسته‌ از چوب افرا (maple) با فینیش براق و نارنجی‌شده
  • بخش‌های فلزی آبکاری‌شده با نیکل
  • نات از جنس استخوان
  • پیک‌گارد طلایی‌ آنادایزشده