PRS

PRS SE Custom 24 Bonnie Pink

  • بدنه از چوب ماهون (Mahogany)
  • تاپ زیبا از ونیر افرا (Maple)
  • دسته از چوب افرا با پروفایل Wide Thin
  • فینگربورد از چوب رُزوود با ریدیس ۱۰ اینچ
  • ۲۴ فرت
  • دو پیکاپ هامباکر PRS-designed 85/15 S
  • امکان دریافت صدای سینگل کویل از پیکاپ‌ها
  • طول اسکیل ۲۵ اینچ
  • ترمولو بریج PRS
  • دارای گیگ بگ خوش‌ساخت