PDP

PDP 700 Series Drum Throne – Round

  • صندلی درام ۱۲ اینچ
  • بهره‌گیری از پد نرم و ضخیم برای راحتی بیشتر نوازنده
  • پایه‌های تقویت‌شده
  • بهره‌گیری از لاستیک در انتهای پایه‌ها جهت جلوگیری از سُر خوردن صندلی
  • امکان تنظیم ارتفاع از حدود ۵۰ سانتی‌متر تا ۶۳ سانتی‌متر
  • وزن مناسب