Fender

Fender Super Champ X2 HD

  • خروجی ۱۵ وات از دو تیوب ۶V6
  • خروجی line و external speaker
  • کنترل صدادهی و ۱۶ نوع امپ مختلف
  • ۱۵ نوع افکت با امکان کنترل level
  • خروجی USB برای اتصال دیجیتال