Fender

Fender Multi-Stand 3

  • استند گیتار و بیس (با ظرفیت سه ساز)
  • فریم فولادی مقاوم
  • استفاده از پدهای نرم برای جلوگیری از خراشیدگی ساز