Fender

Fender Jimi Hendrix Monterey Stratocaster

“THIS IS FOR EVERYONE” این جمله ایست که JIMI HENDRIX (چند لحظه قبل از سوزاندن گیتارش) در سال ۱۹۶۷، به تماشاچیان گفت. JIMI HENDRIX در اجرایی شگفت‌انگیز در فستیوال پاپ Monterey، گیتارش را بطرزی آیین وار به آتش کشید و دنیای موزیک را دچار طوفان کرد. آن گیتار که منقش به دست نگاره های خود JIMI بود امروزه به یک نماد تبدیل شده. گیتاری که در انتهای نمایشی آتشین نابود شد، امروز تنها در عکس ها و فیلمها زنده مانده.
برای بزرگداشت پنجاهمین سالگرد این نقطه عطف در تاریخ موزیک، اقدام به تولید تعداد محدودی Jimi Hendrix Monterey Stratocaster کردیم.