Fender

Fender Electrics Mini Stand

  • استند گیتار الکتریک
  • ساختار فولادی مستحکم
  • استفاده از پدهای نرم برای جلوگیری از خراشیدگی ساز