Fender

Fender Aby Footswitch

  • این پدال به شما اجازه می دهد تا یا گیتار را به دو سری از تجهیزات و امپ متصل کرده و بین این دو سری در لحظه یکی را به صدا در آورید و یا به طور همزمان از هر دوی آنها صدا بگیرید.
  • همچنین می توانید دو گیتار را به یک امپ وصل کنید و از هر دو ویا تک تک صدا بگیرید.
  • با تغذیه ی آداپتور و یا باتری ۹ ولتی روشن شده و ذره ای افت کیفیت نخواهید داشت.
  • بدنه فلزی و کلید های پرتوان این دستگاه کوچک سالها برای شما مانده و کار خواهد کرد.