ESP

ESP-LTD M-10

  • بدنه از چوب بَسوود (basswood)
  • دسته‌ از چوب میپل (افرا) با پروفایل Thin U
  • ۲۲ فرت اکسترا جامبو
  • پیکاپ‌های هامباکر LH-100
  • بریج TOM قابل تنظیم