ESP

ESP LTD James Hetfield Signature Vulture Black Satin

  • گیتار سیگنچر جیمز هتفیلد از گروه متالیکا
  • بدنه‌ V-شکل از چوب ماهون (mahogany)
  • دسته سه‌تکه از چوب ماهون
  • پروفایل دسته Thin U
  • صفحه انگشت‌گذاری از چوب آبنوس با ۲۲ فرت اکسترا جامبو
  • پیکاپ‌های هامباکر اکتیو EMG JH
  • بریج TonePros Locking tune-o-matic
  • تیونرهای قفل‌شونده LTD
  • طول اسکیل ۲۴.۷۵ اینچ
  • ظاهر بی‌همتا