ESP

ESP LTD EX-200 Black

  • بدنه از چوب ماهوگانی (ماهون)
  • دسته‌ از چوب مِیپِل (افرا) با پروفایل Thin U
  • فینگربورد از چوب جاتوبا با ۲۲ فرت اکسترا جامبو و ریدیس ۱۳.۷۷ اینچ
  • دو پیکاپ هامباکر ESP Designed LH-150
  • بریج TOM-style
  • سیم‌های D’Addario XL110