ESP

ESP-LTD EC-401 BLACK

  • بدنه سالید بادی از چوب ماهوگانی
  • دسته از چوب ماهوگانی با پروفایل Thin-U
  • فینگر‌بورد از چوب رزوود با ریدیس ۱۳.۷ اینچ
  • ۲۴ فرت اکسترا جامبو
  • بریج TOM
  • تیونرهای Grover
  • پیکاپ هامباکر EMG 60 در پوزیشن نک
  • پیکاپ هامباکر EMG 81 در پوزیشن بریج