ESP

ESP-LTD EC-1000 Black EMG

  • بدنه‌‌‌ از چوب ماهون (mahogany)
  • تاپ از چوب افرا (maple)
  • پیکاپ‌های هامباکر EMG 81/60
  • بریج قفل‌شونده Tonepros
  • کوک‌های قفل‌شونده LTD
  • دسته از چوب ماهون با پروفایل Thin U
  • طراحی Set-neck
  • فینگربورد از چوب آبنوس
  • ۲۴ فرت اکسترا جامبو