Ebow

Ebow EBow Plus Electronic Bow

  • مناسب برای گیتار، بیس و سایر ساز‌های زهی
  • استفاده آسان
  • تغذیه با باتری ۹ ولت