Dunlop

Dunlop System 65 Guitar Polish Kit

  • اسپری پولیش و تمیزکننده بدنه گیتار
  • کرم کارنوبا
  • دستمال نرم و لطیف