Cort

Cort KX300

  • بدنه‌‌ی دابل کات‌اِوی از چوب ماهون (Mahogany)
  • صفحه‌ی رویی زیبا از چوب افرا (Spalted Maple)
  • دسته‌‌ از چوب افرا (Hardmaple)
  • فینگربورد از چوب جاتوبا (Jatoba) با ریدیس ۱۵.۷۵ اینچ
  • ۲۴ فرت
  • دو پیکاپ هامباکر EMG Retroactive Super 77
  • بریج هاردتِیل
  • سیم‌‌ داداریو EXL110