Charvel

Charvel Pro-Mod San Dimas Style 2-7 HH HT E ASH Charcoal Gray

  • گیتار الکتریک هفت‌ سیم
  • بدنه‌ از چوب اَش (ash یا زبان گنجشک)
  • دسته از چوب میپل با تقویت‌کننده‌های گرافیتی
  • فینگربورد از چوب ابونی (آبنوس) با ریدیس متغیر ۱۲-۱۶ اینچی
  • ۲۴ فرت جامبو
  • تیونرهای شارول
  • پیکاپ هامباکر سیمور دانکن Nazgûl در بریج و Sentient در نک
  • امکان اسپلیت کردن پیکاپ‌ها
  • بریج Charvel HT7 Hardtail