Blue

Blue Hummingbird

  • کپسول کاندنسر کاردیوید (بر اساس کپسول B1)
  • سَری (هِد) گردان با قابلیت چرخش ۱۸۰ درجه‌ای برای میکروفون‌گذاری دقیق
  • دقت صوتی استثنایی
  • پاسخ‌دهی فرکانسی وسیع
  • مقاومت بسیار زیاد در برابر صداهای شدید و بلند