Arturia

Arturia MatrixBrute

MatrixBrute شاید قدرتمندترین سینتی سایزر آنالوگ مونوفونیک باشد! به انعطاف پذیری یک سینت ماژولار دارای پریست های متعدد! MatrixBrute برای همه آنهایی که علاقه مند ساختن صداهای شخصی خود هستند یک دستگاه رویائی است.