۲۲۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
ناموجود
۳۹۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۳۸۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
۰ تومان
ناموجود

ست ابزار

برای تعمیر و مراقبت از گیتار، تنظیم گیتار و انجام اموری چون تعویض سیم، تنظیم تراس راد، تنظیم اکشن و …، همچون هر وسیله‌ی دیگری، به مجموعه‌ای از ابزارهای تخصصی نیاز است که مشخصاً برای این کار طراحی شده باشند. این ابزارها، مواردی چون آچار آلن، سیم‌چین، پیچ‌گوشتی، Peg Winder، خط‌کش و ... را شامل می‌شوند. شرکت‌هایی چون ارنی بال، داداریو، فندر و دانلوپ، این موارد را به‌صورت جداگانه یا در قالب یک ست ابزار عرضه می‌کنند و نوازنده می‌تواند با خرید آنها، عملیات تعمیر و تنظیم گیتار را به‌شکلی اصولی‌تر انجام دهد.