Laurie Vincent از گروه Slaves پریست های خودش در امپ ماستنگ را بررسی می کند

Laurie Vincent (Slaves) On His New Mustang GT 2.0 Presets
Laurie Vincent از گروه Slaves پریست های خودش در امپ ماستنگ را بررسی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *