چگونه Mannish Boy از Muddy Waters را بنوازیم

بازدید)
In this lesson, Scott Goldbaum teaches you how to play the Muddy Waters’ Blues standard “Mannish Boy

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *