چگونه آهنگ La Grange از گروه ZZ Top را بنوازیم

In this lesson, Scott Goldbaum teaches you how to play the ZZ Top’s juke box staple “La Grang”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *